Kadans: Dakikadaki pedal çevirme sayınız. kadans metreniz yok ise 1001, 1002 sayarken bir pedalınız bir tur atıyor ise 60 kadans çeviriyorsunuz. Kadans metreniz yok ise 1001, 1002 sayarak aşağı yukarı pedal devrinizi hesaplayabilirsiniz. 


Antrenman Zone değerleri: Antrenman esnasında uygulanacak şiddeti belirten bölgelerdir. Zone haritası çeşitli bilgiler referans alınarak belirlenir. Bunlar yüzdelik FTP ( functional threshold power, fonksiyonel güç eşiği ) laktat eşit nabız değeri, maksimum ve dinlenik nabız. . Ancak yeni başlayan, bu verileri ulaşamayan sporcu ve bireylerde hissiyat ve vücudun ortaya koyduğu tepkiler zone haritası belirlemede ( her ne kadar tercih etmesem de ) referans olarak kabul edilebilir.

 

FTP ( Functional Threshold Power ) Fonksiyonel Güç Eşiği  ): Basit bir hesap ile sporcu/sürücünün 60 saat boyunca pedala uygulayabileceği maksimum ( ortalama ) güçü refere eder. Watt cinsinden değerlendirilir.  Antrenman programlarken özelikle kısa süreli yüksek şiddetli çalışmalarda verimli çalışmamıza sağlayan referans değerdir. 

 

LT ( Lactate Threshold ) Laktat eşik: Fiziksel egzersiz esnasında kanımızda bulunan laktik asit miktarı artar. Aktivitenin şiddetini arttırdığımızda ise kandaki laktik asit miktarı vücut tarafında tolere edilemeyecek seviyeye ulaşır. Bu durumda ciddi yorgunluk ve aktiviteyi devam ettiremeyecek duruma gelirsiniz. Laktak eşiği dediğimiz bu nokta vücudunuzun artık size dur mesajı verdiği, acıların başladığı zamandır. Sanırım en kolay bu şekilde izah edebilirim. 

 

Maksimum ve dinlenik nabız : Fiziksel aktivite esnasında belirli bir dönem içerisinde ulaştığınız en yüksek nabız değeridir ( genel olarak en yüksek değerlerin ortalaması olarak da alınabilir ). Dinlenik nabzınız ise sabah uyandığınızda yataktan kalkmadan önce nabzınızın kendiniz ya da bir nabız saati ile ölçülmesiyle elde edilen değerdir. 

 

Sekanlar arası dinlenmeler : Bir kadans, güç ya da HR'de bir artış planladığımız sekans içerisindeki süreyi geçirdikten sonra normale dönüşü ifade eden süredir. Bu süre içerisinde ( antrenman programında belirtilmemişse ) aktif olarak pedal çevirirken dinlenmeye geçersiniz. Bu sayede bir sonraki sekansa yönelik hazırlık yapmış olursunuz. Ara dinlenmeler oldukça önem arz etmektedir. Doğru, disiplin içerisinde yapıldığında yüklenme periyodunun verimliliğinde artış olarak antrenman programımıza yansır.